โฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ อย่าเพิ่งหงุดหงิด มาตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขกับเรา

โฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ อย่าเพิ่งหงุดหงิด มาตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขกับเรา เพราะคุณภาพของ “โฆษณา” เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง Facebook จึงกำหนดนโยบายอันเป็นกฎและข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับการลงโฆษณาขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการออนไลน์กระทำการละเมิด ซึ่งเมื่อใดที่ทำผิดกฎ ทันทีที่ Facebook ตรวจสอบเจอ โฆษณา facebook จะไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ โดน block โฆษณา facebook ทันที ไม่ว่าคุณกำลังจะยื่นเรื่องให้ Facebook หรือ ยื่นเรื่องให้ Facebook ไปแล้วแต่โฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ มาตรวจสอบและดูแนวทางการแก้ไขกับเราอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการทำโฆษณาที่ละเมิดกฎ ตรวจสอบสินค้า สินค้าที่นำมาลงโฆษณาใน Facebook ต้องไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย หรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจก่อความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะ Facebook จะ block โฆษณา facebook นั้นทันที สินค้าที่ทำการโฆษณาต้องไม่ใช่ยาผิดกฎหมาย ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาเพื่อผ่อนคลาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรืออุปกรณ์ใช้ยาที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่ทำการโฆษณาต้องไม่ใช่อาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัย สินค้าที่โฆษณาต้องไม่ใช่อาวุธ ยุทธภัณฑ์ ระเบิด…

โฆษณา Google แค่ Search Keyword ก็เจอแล้ว

โฆษณา Google แค่ Search Keyword ก็เจอแล้ว เมื่อต้องการลงโฆษณากับเว็บไซต์ Search Engine ชื่อดังอย่าง Google การสร้างโฆษณาก็ต้องเน้นใช้ Keyword หรือคำหลักเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างแน่นอน การเลือกใช้ Keyword ส่งผลต่อ โฆษณา google เป็นอย่างมาก เพราะวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วย Google จะใช้ Keyword เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายเข้ากับสิ่งที่ต้องการค้นหาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้น Keyword ที่มีความเกี่ยวข้องและมีคุณภาพจะช่วยให้ โฆษณา google ของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น การเลือก Keyword เพื่อให้โฆษณา Google ของเราเป็นหนึ่งในผลลัพธ์จากการค้นหาเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ สิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือการสำรวจ Keyword เพื่อตรวจสอบคำที่นิยมใช้ในการค้นหา รวมถึงนำสถิติการใช้คำและปริมาณการเข้าชมมาเป็นข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจและเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับโฆษณามากที่สุด ทาง Google เองก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการใช้ Keyword เพื่อช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้นด้วย เมื่อทำการสำรวจจนได้แนวคิด Keyword ที่จะใช้กับโฆษณา Google ของเราแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการพิจารณาคำที่เราเลือกว่ามีคุณภาพเพียงพอและเหมาะที่จะใช้กับโฆษณาหรือไม่ การสร้าง Keyword ให้มีประสิทธิภาพนั้น สามารถทำได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้…