What is Our Goal?

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตไปแล้ว เราก้าวเข้าสู่ยุค 4G ส่งผลให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารกันมากขึ้น ผู้ใช้สมาร์ทโฟนถึง 80% ที่ใช้งานผ่านแอพเคชั่น และมีเพียง 20% เท่านั้นที่จะหาข้อมูลบนเบราเซอร์ ซึ่งแอพลิเคชั่นอันดับต้นๆได้แก่ LINE ตามมาด้วย Facebook, Google Chrome และ YouTube ดังนั้นจะทำยังไงให้บริการ หรือสินค้าของเรา ไปโชว์บน Channels ต่างๆเหล่านี้ได้ ในโลกธุรกิจการตลาดเป็นอาวุธสำคัญ เพื่อวางกลยุทธ์ใช้สื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า “การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆ” แต่การสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้ท่านเข้าใจถึงการ “ใช้งบเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า” มากกว่าการมองว่าต้องจ่ายเงินเพื่อทำการตลาด

วันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคใช้งาน Internet และ Website มากกว่า 70% ใช้ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ Responsive Web จึงเป็นคำตอบในการทำธุรกิจ นั่นหมายความว่า Mobile Internet มีความสำคัญมากในการวางแผนกลยุทธ์ใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพสะท้อนพลังของ social media มีผลต่อการทำโฆษณาเช่นนี้ การเลือกใช้สื่อที่เรียกความสนใจและติดตาม ตอกย้ำ กระตุ้นความต้องการซื้อของคนกลุ่มนี้จึงสำคัญ

งานนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับความรู้เชิงลึกเรื่องการตลาดและโฆษณาออนไลน์ผ่าน ผ่าน Google AdWords ; Google Search Network, Google Display Network , YouTube และ Social Media ผ่าน Facebook, Instagram ในการสร้าง Brand และหา Lead ให้เหนือกว่าคู่แข่ง สร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยื่น โดยการทำตลาดผ่าน Channels ต่างๆด้วย Tools ใหม่ๆ เช่น การทำ Landing Page, การส่ง E-Mail, Mobile Application และการส่ง Mobile Messages ทั้งหมดนี้คือการวางแผนเพื่อนำธุรกิจให้เติบโต ด้วย Strategies for multi-Channel อย่างแท้จริง เพื่อการวัดผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ ด้วย Analytics Report และการวัด ROI ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบครัน

ทีมงาน NIPA จึงต้องการให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญและเข้าใจถึงพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภค ทีมีโอกาสจะเป็นลูกค้า ผ่านงานสัมมนาที่จะให้ความรู้ในรูปแบบการตลาด บน Facebook,Google หรือแบบเดิม เช่น Email,SMS เพื่อจะเลือกโปรโมท เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า ได้จริง ในงานสัมมนาฟรี!

Let’s start the new technics with Marketing Cloud

เรียนรู้ก่อนใคร พร้อมร่วมวางแผนกลยุทธ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก Nipa ฟรี!

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือฝ่ายการตลาดที่เกี่ยวกับการขาย

CEO, Managing Director, Owner, Startup & SME
 • ให้ความสำคัญกับ Online Marketing ในช่องทางต่างๆ
 • สนใจอัพเดทเทรนด์การตลาดสื่อออนไลน์
 • สนใจเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจในการทำการตลาดออนไลน์
 • ต้องการปรับกลยุทธ์การตลาด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น
 • ต้องการสร้างแบรนด์ และวางแผนกระตุ้นยอดขาย ผ่านโฆษณาออนไลน์
Marketing Director, Marketer, Manager, Senior Consultant
 • ต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกรอบด้าน เพื่อวางแผนเลือกสื่อออนไลน์ได้อย่างแม่นยำ
 • ต้องการสร้างแบรนด์ พร้อมกระตุ้นยอดขาย ผ่านโฆษณาออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ
 • ต้องการตอบโจทย์ด้านการตลาดตามแผนงานของบริษัท
 • ต้องการทำการตลาดออนไลน์เพื่อหา Lead และเพิ่มยอดขาย
 • ต้องการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
Brand Manager, Consultant, Offline Agency
 • ต้องวางแผนสร้างแบรนด์ พร้อมยอดขายในการลงโฆษณาออนไลน์ให้บริษัท
 • ต้องนำเสนอโปรเจค และทำการตลาดออนไลน์เพื่อหา Lead ให้ฝ่ายขาย
 • ต้องการเข้าใจขั้นตอนทำการตลาดออนไลน์เชิงลึก เข้าใจความสำคัญ ไปจนถึงการวัด ROI

Benefits

 • รู้จักเครื่องมือการตลาดออนไลน์ครบทุกช่องทางในงานเดียว
 • ความรู้ขั้นสูงในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
 • เข้าใจการทำการตลาดที่เหมะสมในแต่ละช่องทาง
 • หลักการตั้ง Goal / ROI ทีเหมาะสม
 • วางแผนและกำหนดงบประมาณการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างแม่นยำ )
 • ใช้ Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโดยละเอียด
 • เข้าใจหลักสำคัญของครื่องมือ รวมทั้งการสร้าง Pixel และ Tracking Code เพื่อวัดผล
 • วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • วิธีทำให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้
 • สามารถวางแผนการตลาดออนไลน์ตามเทรนด์ได้อย่างเหมาะสม
 • การเลือกกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ ให้เหมาะกับโลกออนไลน์
 • การวิเคราะห์ Audience ที่แม่นยำ
 • สามารถสร้าง Lead ใหม่ได้อย่างง่ายดาย พร้อมแบ่งระดับในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
 • เข้าใจหลักการวิเคราะห์ วัดผล และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
 • อัพเดต Features ใหม่ๆ ก่อนใคร พร้อมเทคนิคสร้าง Page ให้เหนือคู่แข่ง
 • กลยุทธ์การสร้าง Page ให้ดูน่าเชื่อถือ
 • วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำเสนอ Content ในรูปแบบ Customization
 • การวางโครงสร้าง Content ภายใน Page
 • หลักการสร้าง Content ที่ได้ทั้งยอด Share, Comment และยอดขาย พร้อมกัน
 • เรียนรู้การออกแบบภาพและ Content ที่ดึงดูดลูกค้า
 • เรียนรู้รูปแบบการทำ Email Marketing
 • วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้าที่มีต่อระบบ Email Marketing
 • ฟัง Case Study จากการให้บริการลูกค้าด้าน Online Marketing มากกว่า 10 ปี
 • รู้จุดเด่นของเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ได้แก่ Website, SEO, Google Adwords, Search Advertising, Google Display Advertising, YouTube Advertising, Gmail Advertising, Remarketing, Facebook & Instagram

2016
Sep 23

Bangkok
Thailand

100
Tickets

08
Speakers

Invited Speakers

Dr. Abhisak Chulya

CEO and Founder

Dr. Abhisak was a former Research Scientist at NASA John H Glenn Research Centre, has over 20 years of experience in Global Internet and Telecom industry. He was a Chairman of Asia & Pacific Internet Association (APIA) and Honourable Member, Board of Directors, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) of Thailand.

Dr. Abhisak also was a Director of Thailand Science Park. Currently he is in charge of startup, ISPIO.com, involving with building Cloud Openstack Appliance both technical and marketing to build Private Cloud for Corporates.

Dr. Abhisak is involving with the birth of global Internet since the beginning. He is a visionary who started Thai Internet Name and first Thailand online advertising network.

Dr. Abhisak holds a bachelor degree from Chulalongkorn University in Civil Engineering Department. His doctorate degree is also in Civil Engineering from Cleveland State University, Cleveland, Ohio.


คุณประณอม สิงห์พูล

Online Advertising Manager
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโฆษณาออนไลน์ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
 • โค้ชโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ K SME Care รุ่นที่ 22 ภูเก็ต ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าของธุรกิจ และทายาทธุรกิจด้านบริการ 100 ท่าน โดย NIPA เป็นตัวแทนของGoogle Partner ร่วมกับ K-Bank
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการตลาดสื่อโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจร มากกว่า 10 ปี)
 • เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการสร้างแคมเปญโฆษณาสินค้าและบริการบนสื่อออนไลน์
 • ดูแลการวางกลยุทธ์ตลาดโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมต่างๆ ด้านการตลาดโฆษณาออนไลน์ และการวัดยอดขาย
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย Google Partners ในโครงการ สพธอ. (ETDA) จัดอบรมภายใต้โครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยหรือ Green e-Commerce" ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 100 กิจการ ในหัวข้อ "กระตุ้นยอดขายออนไลน์ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล“
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “รวยข้ามโลก กับ Google” ในงานSmart SME EXPO 2015 “งานแสดงรวมสุดยอดธุรกิจแห่งปี สร้างยอดขาย ให้ SME ไทย มากที่สุด”

GUEST SPEAKERS

ธนดล หลวงโยธา

DIGITAL Specialist : NipaMail

อาทิตย์ มณีสุธรรม

DIGITAL Specialist : Google

กนกรัตน์ หลวงพินิจ

DIGITAL Specialist : Facebook

สิราวรรณ เจ็กจันทึก

DIGITAL Specialist : NipaMail

ชลิดา หลาบมงคล

DIGITAL Specialist : Google

วรัญญา วิทยาขาว

DIGITAL Specialist : Facebook

Agenda

Social Marketing

ระบบบริหารจัดการ Social Network ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกระจายแคมเปญที่เหมาะสมกับแต่ละ Channel ด้วย Content ที่ไม่เหมือนใครและดึงดูดใจลูกค้า พร้อมระบบวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานและข้อมูลเชิงลึกของแต่ละ Channel อย่างครบถ้วน

Lead Management

รวบรวม Lead ให้เป็นระบบอย่างง่ายดาย ด้วยระบบ Automation พร้อม Workflow ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้าง Lead ใหม่ๆ สำหรับทั้งทีม Sales และทีม Marketing พร้อมแบ่ง Stage ในการ Engage แต่ละ Lead ออกจากกัน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมหน้า Landing Page และ Form ต่างๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน รวมถึงยังสามารถ Integrate เข้ากับระบบ CRM เดิมที่มีการใช้งานอยู่ได้อีกด้วย

Personalization และ Recommendations

ระบบวิเคราะห์ผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อทำการนำเสนอ Content ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย ได้แก่ ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์, ประวัติการซื้อขาย และข้อมูลอื่นๆ พร้อมระบบ Send Time Optimization ที่จะช่วยส่ง Content เหล่านั้นไปยังผู้รับในช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเปิดอ่านที่สุด พร้อมระบบ Web Tracking ที่สามารถให้ระดับคะแนนของผู้ใช้งานแต่ละคนตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้

Google Search Network

คือโฆษณาที่อยู่บนหน้า Search Engine ของ Google ทีทำให้คุณมีโอกาสได้เจอผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หรือผู้ที่กำลังค้นหาสินค้าหรือบริการของคุณและตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ ทั้งนี้จะเสียเงินค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีคนคลิกโฆษณาเท่านั้น ถ้าไม่มีคนคลิกก็ไม่เสียเงิน และคุณยังสามารถกำหนดงบประมาณได้ด้วยตัวเอง และโฆษณา และสามารถติดหน้าแรก Google ในเวลาไม่กี่นาที

Google Display Network

ก็คือการนำรูปภาพ ข้อความ โฆษณากระจายตามเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตร เช่น youtube,mthai.com,sanook.com และเว็บอื่นๆ อีกมากมาย และยังสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายตาม เพศ อายุ และความสนใจ ได้อีกด้วย ข้อดีของโฆษณาแบบนี้ เหมาะสมอย่างการสร้าง Brand Awarness เป็นอย่างยิ่ง

Google Video Network

หรือที่เราเรียกกันว่า โฆษณา YouTube นั่นเอง ปัจจุบันคนไทยใช้ YouTube กันอย่างแพร่หลาย YouTube จึงเต็มไปด้วยกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและเหมาะที่จะสร้าง Brand Awareness ให้กับสินค้าของเรา ข้อดีของมันเลยก็คือ จ่ายเงินเฉพาะเมื่อมีคนดูโฆษณาเท่านั้น และเรายังสามารถทำให้มันเป็น Community ไว้สื่อสารกับลูกค้าของเราได้เนื่องจากมีปุ่มให้ลูกค้ากด Subscribe ให้ติดตาม และที่สำคัญ การโฆษณาบน YouTube ราคาถูกมาก โดยเฉลี่ยนแล้วประมาณ 1 บาทต่อ 1การรับชม

การวัดผลโฆษณาออนไลน์

การวัดผลโฆษณาออนไลน์ ในมุมมองของลูกค้านั้นจริงๆแล้ว มักจะให้ความสนใจกับการวัด 2 อย่างคือ Conversion ก็คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในการทำแต่ละแคมเปญ เช่น การสั่งซื้อสินค้า, การสมัครสมาชิก, หรือการดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น เป็นต้น วัดอะไรจาก Conversion ?

 • Conversion Rate ยกตัวอย่างเช่น เราทำแคมเปญโฆษณาเพื่อให้คนสมัครสมาชิก ผลลัพธ์คือมีคนคลิกโฆษณาของเรา 1,000 ครั้ง แต่มีคนสนใจสมัครสมาชิก 50 ราย ดังนั้น Conversion rate ของเราจะเท่ากับ 50/1,000 = 0.05 นั่นเอง
 • Cost Per Conversion ก็คือการวัดหาต้นทุนจริงๆ ต่อการได้มา 1 Conversion เช่น เราใช้งบ 10,000 บาท ได้มา 80 Conversion ดั้งนั้น Cost Per Conversion ของเราก็จะเท่ากับ 10,000/80 = 125 บาท
 • ROI หรือ Return of Investment หมายถึง ความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งสูตรในการคำนวณ ก็คือ (revenue-media cost)/media cost x 100

ยกตัวอย่างเช่น เราใช้เงินในการลงโฆษณาแคมเปญ A เป็นเงิน 10,000 บาท แล้วได้คนกลับมาซื้อสินค้าของเราจากโฆษณาที่เราลงไปเป็นเงิน 30,000 บาท ถ้าคิดตามสูตรด้านบน เราจะได้ค่า ROI เท่ากับ (30,000-10,000)/10,000 x 100 = ROI = 200% ยิ่ง ROI มีค่าสูงมากเท่าไร ก็แสดงว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้นเท่านั้น

สรุปแล้วก็คือ เราสามารถเอาข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันระหว่างแต่ละแคมเปญที่เราลงทุนโฆษณาไป ว่าโฆษณาไหนช่วยให้เราได้ Cost Per Conversion ที่ถูก หรือได้ค่า ROI ที่สูง นั่นทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่า แคมเปญไหนควรต้องปรับปรุง หรือ อาจจะต้องหยุดไปก็ได้

Email Marketing

ท่านจะได้เรียนรู้รูปแบบการทำการตลาดโดย NIPA ผ่านฐานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยการส่งข่าวสารหรือส่งข้อมูลโปรโมชั่น ผ่านการจัดการ Email Campaign ให้ดึงดูดน่าสนใจ เพราะปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคมากกว่า 70% ได้ซิงค์เมล์ลงบน Mobile เพื่อความสะดวกในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นรูปแบบจะต้อง responsive จุดเด่นคือการจัดการรายชื่ออีเมล์ ตรวจวัดผลการส่งเมล์เพื่อนำมาวิเคราะห์ผล พร้อมทั้งมีความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำ Email Marketing เช่น

 • Visual Campaign Builder
 • Link Tracking
 • Link Testing
 • Personalization
 • Dynamic Content
 • Transactional Email
 • Send Time Optimization
 • A/B Testing
 • Attach file และอื่นๆ อีกมากมาย

SMS Marketing

ในปัจจุบันการตลาดบนมือถือ (Mobile Marketing) โดยการส่งข้อความสั้น (SMS Marketing) ได้รับความนิยม เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ ในการส่งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น ตลอดจนรายการส่งเสริมการขายของท่าน เป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังช่วยให้ท่านสื่อสารกับลูกค้าหรือสมาชิกได้รวดเร็ว แม่นยำ เหมาะกับทุกธุรกิจ บริการส่งข้อความบนมือถือ บนสื่อส่วนบุคคล (Private Media) อย่างถูกต้องแม่นยำ จนส่งผลให้ Feedback การตอบกลับออกมาในรูปแบบ Interactive สื่อสารสองทางระหว่างท่านและกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การใช้การสื่อสาร SMS ยังส่งผลให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเป็น VIP หรือ Special Customer

Customers

Event

Seminar Location

Grand Postal Building
Charoenkrung Road
Bangrak. Bangkok. Thailand 10500.
Phone: 0-2639-7878 ext 888
Email: register@nipa.co.th