งานสัมมนา Online Marketing

15.dec 2016CAT TOWER, BANGRAK

DIGITAL CHANGE 3

STRATEGIES FOR MULTI-CHANNEL MARKETING

ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ชั้น 30

15 ธันวาคม 2016 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ค่าอบรม 2,000 บาทต่อท่าน

>> ช่วง Early Bird << หากชำระภายใน 9 ธ.ค. เหลือเพียง 1,500 บาท ต่อท่าน

รับจำนวนจำกัด 60 ที่นั่งเท่านั้น

นับจากนี้ไปอีก

Days

Hours

Minutes

Seconds

What is Our Goal?

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใช้สื่อออนไลน์ในการหาข้อมูลรวมถึงซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ทั้งนี้กว่า 70 % ของผู้บริโภคใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยเหตุนี้เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้การทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานของ NIPA จึงจัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ เข้าใจและทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง Google Adwords ; Search Network, Display Network, Youtube หรือโฆษณาผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook หรือ Instragram มาปรับใช้ให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในโลกยุคดิจิตอล กับทีมผู้เชื่ยวชาญที่มีปะสบการณ์ตรงของ NIPA

แล้วคุณจะรู้ว่าการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จโดยการ "ใช้งบเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า" ไม่ได้ยากอย่างที่คิด


Let’s start the new Marketing Strategies

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือฝ่ายการตลาดที่เกี่ยวกับการขาย

CEO, Managing Director, Owner, Startup & SME
 • ให้ความสำคัญกับ Online Marketing ในช่องทางต่างๆ
 • สนใจอัพเดทเทรนด์การตลาดสื่อออนไลน์
 • สนใจเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจในการทำการตลาดออนไลน์
 • ต้องการปรับกลยุทธ์การตลาด รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น
 • ต้องการสร้างแบรนด์ และวางแผนกระตุ้นยอดขาย ผ่านโฆษณาออนไลน์
Marketing Director, Marketer, Manager, Senior Consultant
 • ต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกรอบด้าน เพื่อวางแผนเลือกสื่อออนไลน์ได้อย่างแม่นยำ
 • ต้องการสร้างแบรนด์ พร้อมกระตุ้นยอดขาย ผ่านโฆษณาออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ
 • ต้องการตอบโจทย์ด้านการตลาดตามแผนงานของบริษัท
 • ต้องการทำการตลาดออนไลน์เพื่อหา Lead และเพิ่มยอดขาย
 • ต้องการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
Brand Manager, Consultant, Offline Agency
 • ต้องวางแผนสร้างแบรนด์ พร้อมยอดขายในการลงโฆษณาออนไลน์ให้บริษัท
 • ต้องนำเสนอโปรเจค และทำการตลาดออนไลน์เพื่อหา Lead ให้ฝ่ายขาย
 • ต้องการเข้าใจขั้นตอนทำการตลาดออนไลน์เชิงลึก เข้าใจความสำคัญ ไปจนถึงการวัด ROI

Benefits

 • รู้จักเครื่องมือการตลาดออนไลน์ครบทุกช่องทางในงานเดียว
 • ความรู้ขั้นสูงในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
 • เข้าใจการทำการตลาดที่เหมะสมในแต่ละช่องทาง
 • หลักการตั้ง Goal / ROI ทีเหมาะสม
 • วางแผนและกำหนดงบประมาณการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างแม่นยำ
 • ใช้ Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโดยละเอียด
 • เข้าใจหลักสำคัญของครื่องมือ รวมทั้งการสร้าง Pixel และ Tracking Code เพื่อวัดผล
 • วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • วิธีทำให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้
 • สามารถวางแผนการตลาดออนไลน์ตามเทรนด์ได้อย่างเหมาะสม
 • การเลือกกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ ให้เหมาะกับโลกออนไลน์
 • การวิเคราะห์ Audience ที่แม่นยำ
 • สร้าง Lead ใหม่ได้ง่าย พร้อมแบ่งระดับในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • เข้าใจหลักการวิเคราะห์ วัดผล และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
 • อัพเดต Features ใหม่ๆ ก่อนใคร พร้อมเทคนิคสร้าง Page ให้เหนือคู่แข่ง
 • กลยุทธ์การสร้าง Page ให้ดูน่าเชื่อถือ
 • วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำเสนอ Content ในรูปแบบ Customization
 • การวางโครงสร้าง Content ภายใน Page
 • หลักการสร้าง Content ที่ได้ทั้งยอด Share, Comment และยอดขาย พร้อมกัน
 • เรียนรู้การออกแบบภาพและ Content ที่ดึงดูดลูกค้า
 • เรียนรู้รูปแบบการทำ Email Marketing
 • วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้าที่มีต่อระบบ Email Marketing
 • ฟัง Case Study จากการให้บริการลูกค้าด้าน Online Marketing มากกว่า 10 ปี
 • รู้จุดเด่นของเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ได้แก่ Website, SEO, Google Adwords, Search Network, Display Network, YouTube, Gmail, Remarketing, Facebook & Instagram

Payment

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อท่าน

Early Bird ชำระภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เหลือเพียง 1,500 บาท ต่อท่านเท่านั้น

** ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **

 • ราคา 2,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มชำระ 2,140 บาท
 • ราคา 1,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มชำระ 1,605 บาท

วิธีการชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

** หมายเหตุ ** หากมีผู้เข้าร่วมงานไม่ถึง 25 ท่าน ทางเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการงานจัดสัมมนาดังกล่าวและจะคืนค่าอบรมให้ภายหลัง

ขั้นตอนการชำระเงิน
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับที่ accounting@ispio.com และ chutima@nipa.co.th ** หมายเหตุ ** กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินทั้ง 2 อีเมล์
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
0

speakers

0

days

0

workshops

Speakers

Meet our professionalsJohn Doe
คุณประณอม สิงห์พูล

Online Advertising Manager

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโฆษณาออนไลน์ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
 • โค้ชโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ K SME Care รุ่นที่ 22 ภูเก็ต ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าของธุรกิจ และทายาทธุรกิจด้านบริการ 100 ท่าน โดย NIPA เป็นตัวแทนของGoogle Partner ร่วมกับ K-Bank
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการตลาดสื่อโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจร มากกว่า 10 ปี
 • เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการสร้างแคมเปญโฆษณาสินค้าและบริการบนสื่อออนไลน์
 • ดูแลการวางกลยุทธ์ตลาดโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมต่างๆ ด้านการตลาดโฆษณาออนไลน์ และการวัดยอดขาย
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย Google Partners ในโครงการ สพธอ. (ETDA) จัดอบรมภายใต้โครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยหรือ Green e-Commerce" ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 100 กิจการ ในหัวข้อ "กระตุ้นยอดขายออนไลน์ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล“
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “รวยข้ามโลก กับ Google” ในงานSmart SME EXPO 2015 “งานแสดงรวมสุดยอดธุรกิจแห่งปี สร้างยอดขาย ให้ SME ไทย มากที่สุด”

อาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล

DIGITAL Specialist : NipaMail

อาทิตย์ มณีสุธรรม

DIGITAL Specialist : Google

กนกรัตน์ หลวงพินิจ

DIGITAL Specialist : Facebook

สิราวรรณ เจ็กจันทึก

DIGITAL Specialist : NipaMail

ชลิดา หลาบมงคล

DIGITAL Specialist : Google

วรัญญา วิทยาขาว

DIGITAL Specialist : Facebook

ปภาวรินทร์ หยวกทองหลาง

DIGITAL Specialist : NipaAds

ณัฐสิมา ส่งสกุลชัย

DIGITAL Specialist : NipaAds

นภรณ์ ผดุงพัฒโนดม

DIGITAL Specialist : NipaAds

Agenda

Agenda

Trusted CustomersEvents