เป้าหมายในการจัดงาน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาข่าวการทยอยปิดตัวของสื่อสิ่งพิมพ์และทีวีดิจิทัลได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการสื่อไทย ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสื่อดิจิทัลที่กำลังมีอิทธิพลเหนือสื่อออฟไลน์ และในปี 2016 ถือได้ว่าสื่อดิจิทัลก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสื่อหลัก ทำให้สินค้าและบริการหลายแบรนด์หันมาทำ Digital Marketing กันอย่างจริงจัง จนสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ในทางกลับกันผู้ประกอบการหลายรายที่ปรับตัวไม่ทันต้องเผชิญปัญหา ส่งผลให้ภาคธุรกิจเกิดการปรับตัวกันขนานใหญ่เพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมหันมาเสพสื่อบนโลกออนไลน์ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับคำถามที่ว่า เราควรจะจับตาเทรนด์ไหน เทรนด์การตลาดออนไลน์ในปี 2017 เป็นอย่างไร แล้วธุรกิจของเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในปี 2017 อย่างไร มาร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในงานสัมมนา Digital Change4: จับให้ได้ ไล่ให้ทัน เทรนด์การตลาดออนไลน์ 2017 แล้วมาไล่ให้ทันเทรนด์การตลาดออนไลน์ 2017 ไปพร้อม ๆ กัน


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
 • บทบาทและความสำคัญของการตลาดออนไลน์
 • ความรู้เบื้องต้นและข้อดีของการตลาดออนไลน์ในแต่ละช่องทาง
 • แนวโน้มเทรนด์การตลาดออนไลน์ในปี 2017
 • การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของการตลาดออนไลน์ในปี 2017
งานสัมมนานี้เหมาะกับ
 • เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ
 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย
 • นักการตลาด
 • ต้องการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

Speakers

Meet our professionalsJohn Doe
ดร. อภิศักดิ์ จุลยา

CEO & Founder

 • พ.ศ. 2531 – 2538 Senior Research Scientist, NASA john H. Glen Research Center, Cleveland, Ohio USD
 • พ.ศ. 2542 – 2543 Director, Thailand Science Park, NSTDA (อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.)
 • พ.ศ. 2545 – 2546 อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คระกรรมการบริหาร สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. 2545 – 2549 Chairman, Board of Directors, Asia & Pacific Internet Association (APIA)
 • พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน Current Position: CEO and Founder’s Nipa Technology Co., Ltd.
 • 22 research publications published in refereed journals and articles globally

อาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล

DIGITAL Specialist : NipaMail

อาทิตย์ มณีสุธรรม

DIGITAL Specialist : Google

กนกรัตน์ หลวงพินิจ

DIGITAL Specialist : Facebook

สิราวรรณ เจ็กจันทึก

DIGITAL Specialist : NipaMail

ชลิดา หลาบมงคล

DIGITAL Specialist : Google

วรัญญา วิทยาขาว

DIGITAL Specialist : Facebook

ลักษมี ปัตทะมะ

Assistant to CEO

ภัสสร จินะกาศ

Assistant to CEO

นภรณ์ ผดุงพัฒโนดม

DIGITAL Specialist : NipaAds

Agenda

Agenda

Payment

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาทต่อท่าน

Early Bird ชำระภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 เหลือเพียง 3,000 บาท ต่อท่านเท่านั้น

** ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **

วิธีการชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

** หมายเหตุ ** หากมีผู้เข้าร่วมงานไม่ถึง 25 ท่าน ทางเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการงานจัดสัมมนาดังกล่าวและจะคืนค่าอบรมให้ภายหลัง

ขั้นตอนการชำระเงิน
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับที่ chutima@nipa.co.th
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
0

speakers

0

days

0

workshops

Trusted CustomersEvents