Youtube Advertising

เพิ่มการเข้าถึง กระตุ้นยอดขายคุณ

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา
และสิทธิพิเศษ

เลือก Youtube Ads กับ NIPA ดีอย่างไร ?

วางแผนกลยุทธ์การตลาด
เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตลาดธุรกิจ เพื่อให้โฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

วิเคราะห์รูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

วางแผนกลยุทธ์การตลาด
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายธุรกิจของคุณ

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตลาดธุรกิจ เพื่อให้โฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

วิเคราะห์รูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

การันตีด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certificate รับรองจาก Youtube ทุกคน

เพิ่มประสิทธิภาพการ
โฆษณาด้วย AI & Machine
Learning Technology

การันตีด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certificate รับรองจาก Youtube ทุกคน

เพิ่มประสิทธิภาพการ
โฆษณาด้วย AI & Machine
Learning Technology

ระบบตรวจวัดผลพิเศษ

 • null
  Google Analytics
  เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิง
  สถิติของผู้เข้าเว็บไซต์
 • null
  Google Tag Manager
  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการติด tag
  หรือ code ต่างๆ
 • null
  Remarketing Code
  การทำการตลาดแบบติดตามเพื่อย้ำ
  ความสนใจ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่อาจ
  เคยเป็นลูกค้าของคุณมาก่อน หรือ
  เคยมี Action ใดๆ ในเว็บไซต์
 • null
  Conversion Tracking
  เครื่องมือที่ใช้ในการ tracking แคมเปญ
  การตลาดตาม Journey ของลูกค้า
  บนเว็บไซต์

Google Analytics
เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิง
สถิติของผู้เข้าเว็บไซต์

Remarketing Code
การทำการตลาดแบบติดตามเพื่อย้ำ
ความสนใจ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่อาจ
เคยเป็นลูกค้าของคุณมาก่อน หรือ
เคยมี Action ใดๆ ในเว็บไซต์

Google Tag Manager
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการติด tag
หรือ code ต่างๆ

Conversion Tracking
เครื่องมือที่ใช้ในการ tracking แคมเปญ
การตลาดตาม Journey ของลูกค้า
บนเว็บไซต์

NIPA Digital Agency ผู้สร้างโซลูชันด้านการตลาดออนไลน์
ที่พาธุรกิจสู่ความสำเร็จมากกว่า 6,000 ราย ตลอด 15 ปี

NIPA Digital Agency
ผู้สร้างโซลูชันด้านการตลาดออนไลน์
ที่พาธุรกิจสู่ความสำเร็จมากกว่า 6,000 ราย ตลอด 15 ปี

ผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมที่ไว้ใจเรา

และอีกมากกว่า 6,000 ราย

“ความใส่ใจในการรายงานผลแคมเปญ ให้คำปรึกษาได้ตลอด ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามที่ต้องการ มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้น”
“ความใส่ใจในการรายงานผลแคมเปญ ให้คำปรึกษาได้ตลอด ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามที่ต้องการ มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้น”
“ผลตอบรับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีการติดตามผล และรายงานการ Optimize ตลอดแคมเปญ”
“ผลตอบรับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีการติดตามผล และรายงานการ Optimize ตลอดแคมเปญ”

การันตีโดยแพลตฟอร์มชั้นนำ

ผ่านการรับรองจากเครือข่ายพาร์ทเนอร์ทั่วโลก ทำให้เราเชี่ยวชาญในทุกช่องทางออนไลน์

“Partner ระดับสูงสุดของ Google ที่ได้รับการดูแลพิเศษจากเจ้าหน้าที่ Google ทำให้การบริหารแคมเปญของธุรกิจคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากทีมงานที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ”
“เอเจนซี่ที่ได้รับการรับรองจาก LINE ในด้านการตลาดออนไลน์ และเอกสิทธิ์พิเศษอย่างเต็มรูปแบบในการจัดการโฆษณาและการสื่อสารต่างๆ ผ่าน LINE Service เพื่อสร้างผลลัพธ์และบรรจุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ”
“เราได้รับการดูแลจาก Facebook โดยตรง ซึ่งรวมถึงการอบรม และได้รับสิทธิพิเศษในการใช้เครื่องมือระดับ Advance ที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำโฆษณาให้กับธุรกิจของคุณอย่างสูงสุด”
“เรามีแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ที่สามารถเก็บข้อมูลการขาย ลูกค้าและข้อมูลการตลาดบนระบบคลาวด์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา”

“Partner ระดับสูงสุดของ Google ที่ได้รับการดูแลพิเศษจากเจ้าหน้าที่ Google ทำให้การบริหารแคมเปญของธุรกิจคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากทีมงานที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ”

“เอเจนซี่ที่ได้รับการรับรองจาก LINE ในด้านการตลาดออนไลน์ และเอกสิทธิ์พิเศษอย่างเต็มรูปแบบในการจัดการโฆษณาและการสื่อสารต่างๆ ผ่าน LINE Service เพื่อสร้างผลลัพธ์และบรรจุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ”

“เราได้รับการดูแลจาก Facebook โดยตรง ซึ่งรวมถึงการอบรม และได้รับสิทธิพิเศษในการใช้เครื่องมือระดับ Advance ที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำโฆษณาให้กับธุรกิจของคุณอย่างสูงสุด”

“เรามีแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ที่สามารถเก็บข้อมูลการขาย ลูกค้าและข้อมูลการตลาดบนระบบคลาวด์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา”

การันตีความเชี่ยวชาญ

โดยการรับรองจาก Google

บริการโฆษณา Youtube Ads

บริการโฆษณา Youtube Ads

Packages

Youtube ค่าโฆษณาต่อครั้ง ค่าบริการ
ค่าบริการเดิม ค่าบริการใหม่
9,000 – 19,999 25% 25%
20,000 – 29,999 20% 18%
30,000 – 49,999 20% 14%
> = 50,000 17% 8%

*เงื่อนไขการชำระค่าโฆษณา

 • ค่าโฆษณาขั้นต่ำ 400 บาท/วัน
 • ราคายังไม่รวม VAT 7%
Details 9,000 – 19,999 20,000 – 29,999 30,000 – 49,999 > = 50,000
วางกลยุทธ์โฆษณา
วิเคราะห์คุณภาพ Website
วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย
สร้างข้อความโฆษณา
จัดสรรงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงค่าโฆษณาได้
ดูแลโดย Specialist
วิเคราะห์ผลโดย Specialist
รายงาน Market Share ทุกเดือน
เช็กสถิติได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบป้องกันคลิก (Protect IP)
Re-Marketing Code
Conversion Code
รายงานผลโฆษณาทุก 2 สัปดาห์
Google Analytics Code
วิเคราะห์ลูกค้าโดย Google Analytics
รายงาน Analytic Youtube เชิงลึก
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก Youtube
เปิดช่อง Channel Youtube

Packages

*เงื่อนไขการชำระค่าโฆษณา

 • ค่าโฆษณาขั้นต่ำ 400 บาท/วัน
 • ราคายังไม่รวม VAT 7%