3 เรื่องน่ารู้ ก่อน ลงโฆษณา ออนไลน์

สำหรับนักธุรกิจที่สนใจจะ ลงโฆษณา ผ่านสื่อออนไลน์นั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและเลือกใช้โฆษณาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การโฆษณาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถสรุปข้อมูลออกเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

 โฆษณาออนไลน์

  1.        รูปแบบการ ลงโฆษณา

 

Cost Per Click หรือ Pay Per Click เป็นวิธีการ ลงโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่จะเสียเงินก็ต่อเมื่อมีคนคลิกลิงก์หรือแบนเนอร์โฆษณาที่เรานำไปวางไว้ ตัวอย่างโฆษณาที่มีลักษณะเป็น CPC คือ โฆษณา Google AdWords

นอกจากโฆษณา CPC แล้วยังมีรูปแบบที่มีลักษณะคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่การทำงานของแต่ละช่องทางที่เผยแพร่โฆษณา อย่าง Cost Per Like (CPL) ของ Facebook และ Cost Per View (CPV) ของ YouTube

 

การ ลงโฆษณา Cost Per Action นั้น เราจะเสียเงินเมื่อเกิดการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ

การกรอกข้อมูล หรือการให้ Email โฆษณา CPA เหมาะกับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทเดียวกันทั้งหมด

 

สำหรับการลงโฆษณาแบบ CPM ส่วนใหญ่มักจะใช้กับโฆษณาแบบ Display โดยจะคิดเงินเมื่อมีการเข้าชม

โฆษณาครบ 1000 ครั้ง ถือเป็นรูปแบบโฆษณาที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากและยังเป็นการจ่ายที่รู้ผลหรือยอดวิวอย่างชัดเจน ส่งผลให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น

 

  1.        ทางเลือกในการลงโฆษณา

 

เราสามารถลงโฆษณาในรูปแบบของ Google AdWords หรือ Google Displays ก็ได้ วิธีทำงานของการโฆษณาผ่าน Google จะใช้ Keyword เป็นคำค้นหาโฆษณาและใช้กระบวนการ SEO ที่จะทำให้เว็บไซต์ปรากฏในตำแหน่งที่ดีที่สุดจากผลการค้นหาผ่าน Google

 

รูปแบบโฆษณาจะมีลักษณะเหมือน Display Ads โดยเราสามารถเลือกวัตถุประสงค์ในการโฆษณาได้ อย่างเช่นการโปรโมทโพสต์ การโปรโมทเพจ หรือการโปรโมทเว็บไซต์ ทาง Facebook จะมีเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพและกระบวนการตรวจสอบก่อนการลงโฆษณา ผู้ใช้จึงต้องทำตามนโยบายการโฆษณาเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ

 

  1.        เทคนิคในการลงโฆษณา

 

Retargeting เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณาของเราซ้ำๆ และกระตุ้นให้เกิดการมี

ส่วนร่วม ด้วยวิธีการฝัง Cookie เพื่อติดตามการเข้าเว็บไซต์และสำรวจรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราสนใจ จากนั้นจึงนำข้อมูลไปประมวลผลและเลือกโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้

                ประโยชน์ของการใช้วิธี Retargeting คือเข้าถึงเป้าหมายได้ตรงกลุ่มและเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) ให้สูงขึ้น รวมถึงสามารถควบคุมการกำหนดต้นทุนของโฆษณาได้อีกด้วย

 

                การเน้นความสำคัญที่เนื้อหาโฆษณาเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในยุคนี้ เพราะมันช่วยให้ผู้คนรู้จักและจดจำแบรนด์ได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการโฆษณาแบบไม่ยัดเยียด ไม่เน้นขาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกรำคาญหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีกับแบรนด์

การลงโฆษณาที่เนื้อหามีคุณภาพและมีคุณค่า ช่วยเพิ่มผลการค้นหาของโฆษณา รวมถึงเพิ่มโอกาสการคลิก การแบ่งปัน (Share) และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วย

 

"ถูกที่ถูกทาง...ทำโฆษณาให้เหมาะกับ Social Media ที่คุณเลือกใช้"

Blog ล่าสุด