Digital Channels
Micro Influencer

The realistic of micro influencer

ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคเสพสื่อเพื่อหาข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง ทำให้ผู้บริโภควิเคราะห์และตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ยิ่งถ้าข้อมูลนั้นมาจากเพื่อนหรือเป็นคนรู้จัก จะทำให้ตัดสินใจซื้อรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะความรู้สึกที่เราชอบสไตล์ ชอบในสิ่งที่ Micro Influencer หรือเพื่อน หรือคนรู้จักเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นและสะท้อนให้เห็นได้ดีเลยว่า ผู้บริโภคเลือกที่จะเชื่อผู้บริโภคด้วยกันมากกว่าที่จะเชื่อโฆษณาของแบรนด์ ดังนั้น Micro Influencer เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน ถ้าถามว่า Micro Influencers คือใครได้บ้าง คำตอบคือ คนเหล่านี้ คือกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเป็นบุคคลที่กล้าแสดงความคิดเห็นและมุมมองในรูปแบบของตัวเอง และมีความคิดเห็นที่น่าสนใจ ทั้งยังมีพลังเสียงบอกต่อที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นเชื่อถือได้อย่างมาก เพราะความเป็นธรรมชาติ ดูเหมือนไม่โดนจ้างให้โฆษณานั่นเอง

Using Micro Influencers to successfully promote your brand

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การใช้ผู้ที่มีอิทธิพลด้านความคิดที่เป็นระดับย่อยลงไป จะมีผลในด้านความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคด้วยกันเอง และจะช่วยโน้มน้าวความคิดของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ถ้าหากแบรนด์กำลังมองหาคนที่จะมากระจายเสียงหรือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ แน่นอนว่า Micro Influencer สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เรียกว่าได้ทั้ง Trust และ Engagement ที่แท้จริงในครั้งเดียว สิ่งที่จะคว้าใจผู้บริโภค แล้วก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความเชื่อใจจากลูกค้าก่อน ดังนั้น Micro Influencer ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม

5 Reasons why you need Micro Infuencer for yours business

   1. สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่มียอด Follower สูงนัก จึงให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อน เหมือนคนรู้จักมากกว่า ดังนั้นการรีวิวจะดูเป็นธรรมชาติและจริงใจ จึงทำให้เกิดการแชร์และบอกต่อได้ง่าย
   2. สามารถสร้าง Engagement ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะแบรนด์ที่ดูไม่ Hard sell จนเกินไป จะทำให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพจริง และสามารถทำให้เกิดความต้องการซื้อมาทดลองใช้มากกว่าแบรนด์ที่ดูโปรโมตเยอะหรือทุ่มไปกับการโฆษณาเยอะเกินไป การโปรโมตโดยใช้ Micro Influencer ก็เปรียบเสมือนการทำโฆษณาประเภทปากต่อปาก หรือ Word of Mouth ซึ่งเป็นการตลาดที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค
   3. Micro Influencer สามารถรีวิวสินค้าได้หลากหลายเพราะเป็นกลุ่มคนทั่วไป ที่ไม่มีชื่อเสียงในสังคม ทำให้ผู้ชมไม่สามารถตัดสินได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เหมาะสมกับสินค้าของคุณหรือไม่ ซึ่งเป็นผลดีกับแบรนด์ที่ทำให้ผู้ชมเชื่อได้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้ใช้สินค้าของคุณจริง และสามารถเลือกกลุ่ม Influencer ได้ตามความเหมาะสมทั้งเพศ อายุ หรือ ลักษณะท่าทางในการรีวิวสินค้าของคุณ
   4. สามารถกระตุ้นยอดขายของแบรนด์ เนื่องจากผู้ชมเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้ใช้สินค้าจริง จึงสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภค กล้าที่จะลองซื้อ ลองใช้ ด้วยปัจจัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระแสคนใช้จริง หรือ รีวิวที่ดูไม่ Fake ทำให้ยอดขายของแบรนด์พุ่งสูงกว่าการทำโฆษณาประเภทอื่นๆ
   5. ราคาย่อมเยา แน่นอนเลยว่าการทำการตลาดกับ Micro Influencer ถูกกว่าการโปรโมตสินค้าในรูปแบบอื่นๆ เพราะการใช้คนธรรมดาที่เหมือนผู้บริโภคทั่วไป ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมาโปรโมตสินค้าแบบผู้ใช้จริง งบประมาณที่ใช้จะน้อยกว่า แต่เห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่า ถ้าทางแบรนด์รู้จังหวะและรู้จักวางแผนเลือกใช้กลุ่มคนประเภทนี้ จะทำให้ยอดขายของแบรนด์เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณ


Post – Photo Album
Post – VDO Clip 2 minutes
Share Post
Campaign Creative
Post - Photo Album

โพสต์รูปหรืออัลบั้มรูปรีวิวแนะนำสินค้า 3-5 รูป เพื่อสร้างการรับรู้ของสินค้า

Facebook Influencers 5 ราย 8 ราย 12 ราย
Instagram Influencers 5 ราย 8 ราย 12 ราย
Twitter Influencers 4 ราย 4 ราย 5 ราย
Service Peroid (Months) 1-2 1-2 1-3
30,000 37,000 48,500
Post - VDO Clip 2 minutes
Share Post
Campaign Creative

โพสต์รูปหรืออัลบั้มรูปรีวิวแนะนำสินค้า 3-5 รูป เพื่อสร้างการรับรู้ของสินค้า

Facebook Influencers 5 ราย 8 ราย 12 ราย
Instagram Influencers 5 ราย 8 ราย 12 ราย
Twitter Influencers 4 ราย 4 ราย 5 ราย
Service Peroid (Months) 1-2 1-2 1-3
30,000 37,000 48,500

โปรโมตสินค้าผ่านคลิป Viral เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น

Facebook Influencers 15 ราย 20 ราย 30 ราย
Service Peroid (Months) 1-2 1-2 1-3
40,000 47,000 64,000

แชร์โพสต์จากเพจของลูกค้ากระจายไปยังเพจของ Micro Influencer เพื่อกระจายเสียงของเราให้ดังขึ้น

Facebook Influencers 100 ราย 150 ราย 300 ราย
Service Peroid (Months) 1-2 1-2 1-3
25,000 35,000 65,000

นำเสนอ Big Idea และ Key Messages ที่สอดคล้องกับสินค้าเพื่อให้ได้แคมเปญที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

Campaigns 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 5 แคมเปญ
30,000 78,000 10,000
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา