Digital Channels

Search Engine Optimization

 

พลังแห่ง SEO ค้นหาตอนไหนก็เจอธุรกิจคุณ

SEO (Search Engine Optimization) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ผ่านโปรแกรมค้นหา หรือ SEM (Search Engine Marketing) เนื่องจาก SEO จะทำให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการผลการค้นหา (นับหลังจาก Google Ads) ใน Search Engine ระดับโลก อย่าง Google

ส่วนประกอบสำคัญที่ส่งผลสู่ความสำเร็จในการทำ SEO ประกอบด้วย 2 สิ่งคือ

1. On-Page SEO :  คือการสร้างเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างและเนื้อหาเหมาะสมตามมาตรฐานที่ Search Engine แต่ละเจ้ากำหนด ซึ่งจะทำให้อันดับของเว็บไซต์ของคุณขึ้นไปอยู่ในหน้าแรกเมื่อทำการค้นหา
 • null
  ด้านโครงสร้างและประสิทธิภาพเว็บไซต์ : การสร้างเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่สมบูรณ์จะทำให้ Bot ของ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูลได้สะดวก และการเสริมสร้างประสิทธิภาพอื่นๆ ในเชิงเทคนิคที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของเว็บไซต์ จะส่งผลให้อันดับของคุณสูงขึ้นได้
 • null
  ด้านเนื้อหา : บทความบนเว็บไซต์เป็นส่วนที่สำคัญมากในการทำ SEO เพราะ Search Engine จะตรวจจับความถูกต้องและความเชื่อมโยงของเนื้อหา กับความต้องการของผู้ใช้งานและคำค้นหา (Keyword) ที่ถูกใช้บน Search Engine ดังนั้นจึงต้องมีการทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มจำนวนของ Keyword ที่ต้องการติด SEO ให้เข้าไปแทรกอยู่ในเว็บไซต์
2. Off-Page SEO : คือการเพิ่มความน่าเชือถือให้กับเว็บไซต์ โดยการทำ Backlink จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์ของคุณน่าเชือถือมากขึ้น (เหมือนกับได้รับการพูดถึงจากคนที่มีฝีมือ) อันดับของเว็บไซต์คุณจึงขึ้นไปอยู่ในหน้าแรกเมื่อค้นหาใน Search Engine

จุดเด่นของการทำ SEO

 • null
  ทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกพบเห็นมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ การจดจำแบรนด์ และจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ที่มากขึ้น
 • null
  สามารถแย่งความสนใจของลูกค้ามาได้ก่อน เนื่องจากปรากฎในอันดับต้นๆ
 • null
  ด้วยเนื้อหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมได้อย่างตรงจุด ทำให้มีโอกาสปิดการขายหรือเพิ่มจำนวนสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น
 • null

  ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากหากประสบความสำเร็จในการทำ SEO แล้ว ผลลัพธ์นี้จะคงอยู่ในระยะยาว

การันตีติดหน้าแรก Google

ระดับความยาก ติดหน้าแรกและรักษาอันดับ จำนวน Keyword ราคาเริ่มต้น(บาท)* ราคา (บาท)/Keyword/เดือน
ต่ำ 3 เดือน 1 9,900 3,300
ปานกลาง 3 เดือน 1 37,500 12,500
6 เดือน 2 60,000 5,000
12 เดือน 3 105,000 2,917
ยาก 3 เดือน 1 69,000 23,000
 • null
  *ราคาขึ้นอยู่กับ ความยาก-ง่าย และการแข่งขัน ในแต่ละ Keyword
 • null
  **การรักษาอันดับ เริ่มต้น 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับ Keyword