เจาะการตลาด E-Commerce สร้างความได้เปรียบก่อนเข้าสู่ AEC

เพราะในปัจจุบันเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกหนแห่งและคนทั่วทั้งโลกสามารถเข้าถึงได้ การตลาด E-Commerce จึงเป็นสิ่งที่นักธุรกิจควรให้ความสำคัญเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป E-Commerce คืออะไร E Commerce (Electronic Commerce) หรือชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำธุรกิจหรือประกอบกิจการโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกเหล่านี้ในการซื้อขายสินค้าและบริการ หรือใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลในการทำธุรกรรมต่างๆ ข้อดีของ E-Commerce  สะดวก รวดเร็ว เพราะไม่ต้องเดินทางไปซื้อด้วยตนเอง  สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโลกออนไลน์  ซื้อขายได้ทั่วโลกผ่านออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ  เป็นการเพิ่มช่องทางในการซื้อขายสินค้าให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น  ใช้เงินลงทุนน้อยเพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายบางอย่างได้ เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น  เข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้างและมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับ E-Commerce  E-Commerce สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาว เพราะในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  คนส่วนใหญ่ชอบความสะดวกสบาย การซื้อสินค้าออนไลน์จึงตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  เมื่อคนหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นก็ส่งผลต่อความมั่นใจ และทำให้คนที่ไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์มาก่อนหันมาสนใจซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ตลาด E-Commerce ขยายตัวออกไปอีก E-Commerce กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC อย่างที่เราได้เห็นข้อดีของ…

Details

สร้าง Content Marketing ให้มีคุณค่า… เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ

หลายคนอาจยังไม่เห็นความสำคัญว่าการตลาดแบบ Content Marketing จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราได้อย่างไร ลองอ่านบทความนี้แล้วคุณจะรู้จักและเห็นประโยชน์ของ Content Marketing มากขึ้น :: Content Marketing คืออะไร        Content Marketing คือ การสร้างเนื้อหาและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายประทับใจและจดจำสินค้าหรือแบรนด์ได้ และเปลี่ยนสถานะจากผู้อ่านมาเป็นลูกค้า        แม้เป้าหมายหลักจริงๆ ของ Content Marketing จะเป็นการขายสินค้า แต่ก็ไม่ได้ยัดเยียดหรือเน้นการขายจนเกินไป และไม่ได้โน้มน้าวใจอย่างชัดเจนเหมือนการโฆษณา        Content ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบทความเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงรูปภาพ วีดีโอ ไปจนถึงสื่ออื่นๆ :: Content Marketing ให้ประโยชน์อย่างไรในเชิงธุรกิจ ลองมองในมุมมองของผู้ซื้อสินค้า เชื่อว่าแม้แต่เราเองก็คงไม่ได้ชอบโฆษณามากนัก และหากเห็นว่าเป็นโฆษณา นอกจากจะไม่กดเข้าไปดูแล้วยังอาจกดบล็อคไปเลยก็ได้ เหตุนี้เอง Content Marketing จึงมีบทบาทขึ้นมา เพราะคงจะน่าสนใจกว่าหากไม่ยัดเยียดโฆษณาให้กับผู้อ่านจนเกินไป แต่เลือกที่จะนำเสนอ Content ที่น่าสนใจและให้คุณค่าแทน ทำให้ผู้อ่านมีความรู้สึกเชิงบวกต่อแบรนด์ และนำไปสู่การ share ในโลกออนไลน์ เจ้าของธุรกิจก็จะได้ผลดีไปด้วย คือทำให้แบรนด์ของเป็นที่รู้จักและเป็นการเพิ่มลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง ::…

Details