NIPA นำทัพเดินเกมส์ธุรกิจอย่างผู้ชนะ
โฆษณา Google ดันยอดขาย


ฟรี! ข้อความโฆษณา

ฟรี! วิเคราะห์จุดอ่อนคู่แข่ง

ฟรี! Analytics จับล็อคกลุ่มลูกค้าซื้อ

ฟรี! ให้คำปรึกษาธุรกิจ ก่อนตัดสินใจ

อย่ารอ! "เพราะโอกาสไม่เคยรอคุณ"


NIPA นำทัพเดินเกมส์ธุรกิจ
อย่างผู้ชนะ

โฆษณา Google ดันยอดขาย

ฟรี! ข้อความโฆษณา

ฟรี! วิเคราะห์จุดอ่อนคู่แข่ง

ฟรี! Analytics จับล็อคกลุ่มลูกค้าซื้อ

ฟรี! ให้คำปรึกษาธุรกิจ ก่อนตัดสินใจ

อย่ารอ! "เพราะโอกาสไม่เคยรอคุณ"

ค่าบริการราคาพิเศษ ถึง 16 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

2020/06/16 00:00:00

ค่าบริการราคาพิเศษ ถึง
16 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

2020/06/16 00:00:00

ตัวอย่างโฆษณา

Search

Display

Youtube

ตัวอย่างโฆษณา

Search

Display

Youtube

About NIPA

Nipa Digital Agency ผู้สร้างโซลูชั่นด้านการตลาดออนไลน์ที่พาธุรกิจสู่ความสำเร็จ
มากกว่า 6,000 ราย ตลอดระยะเวลา 15 ปี

ลงโฆษณา Google ads กับ NIPA ดีอย่างไร

วางแผนกลยุทธ์โฆษณา
คำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลลัพธ์
ออกแบบข้อความโฆษณา
ออกแบบภาพโฆษณา(Artwork)
โฆษณาติดตามกลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์และกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย
รายงานผลโฆษณา
ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
ดูแลและวิเคราะห์ผล
โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Google
วิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วางแผนกลยุทธ์โฆษณา
คำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์
ออกแบบข้อความโฆษณา
ออกแบบภาพโฆษณา(Artwork)
โฆษณาติดตาม
กลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์และกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย
รายงานผลโฆษณาตลอดระยะเวลาแคมเปญ
ดูแลและวิเคราะห์ผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Google
วิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ผู้เข้าชมเว็บไซต์

*ไม่รับธรุกิจ MLM การพนัน บริการทางการเงิน โรคที่รักษาไม่หาย และสินค้าลอกเลียนแบบ

“NIPA is Solution on All Industry”

“NIPA is Solution on All Industry”

บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด ต้องการทำ conversion หรือเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้า ธุรกิจทัวร์ต่างประเทศ

เลือก Campaign ที่เหมาะกับธุรกิจ เพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และยังต้องสู้กับโปรโมชั่นของคู่แข่งด้วย

+156.31% Conversions ที่เพิ่มขึ้น ในช่วง Season ต่างๆ

JHair ต้องการสร้าง Conversion เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขาย โดยใช้บริการ Google Search

30% ของ Conversions ที่เพิ่มขึ้น CPA ที่ถูกลงอย่างเห็นได้ชัด

JHair ต้องการสร้าง Conversion เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขาย โดยใช้บริการ Google Search

30% ของ Conversions ที่เพิ่มขึ้น CPA ที่ถูกลงอย่างเห็นได้ชัด

“ความใส่ใจในการรายงานผลแคมเปญ ให้คำปรึกษาได้ตลอด ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามที่ต้องการมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้น”

“ผลตอบรับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีการติดตามผล และรายงานการ Optimize ตลอดแคมเปญ”

และอีกมากกว่า 6,000 ราย

google ads youtube ads

การันตีโดยแพลตฟอร์มชั้นนำ

ผ่านการรับรองจากเครือข่ายพาร์ทเนอร์ทั่วโลก ทำให้เราเชี่ยวชาญในทุกช่องทางออนไลน์

Google Premier Partner

Partner ระดับสูงสุดของ Google ที่ได้รับการดูแลพิเศษจากเจ้าหน้าที่ Google ทำให้การบริหารแคมเปญของธุรกิจคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

การันตีความเชี่ยวชาญทีมงานจากแพลตฟอร์ม

NIPA Digital Agency ผู้สร้างโซลูชันด้านการตลาดออนไลน์ที่พาธุรกิจสู่สำเร็จมากกว่า 6,000 ราย ตลอดระยะเวลา 15 ปี

ลงทะเบียน รับสิทธิ์
*ด่วน! 30 ท่านเท่านั้น

Our Location

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม

ชั้น 4 ห้อง 401 – 402

ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Call Us


©2020 Nipa Technology Co.,Ltd.,All Right Reserved.