ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ วางแผนทุกการตลาดออนไลน์อย่างมือโปร

ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายท่านกำลังมองหา Agency ที่มีความเชี่ยวชาญในโลกธุรกิจออนไลน์ และหลายองค์กรกำลังประสบปัญหาขาดทีมวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target) ได้ไม่เพียงพอและครอบคลุม แน่นอนว่ากระทบต่อการสร้างการรับรู้หรือจดจำของธุรกิจ (Brand Awareness) อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้า (Customer Database) หรือการเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงจำนวนลูกค้ามีไม่เพียงพอ ที่จะนำมาใช้ในการทำการตลาดเพื่อเป็นการย้ำความสนใจ (Remarketing หรือ Retargeting) หรือการหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่คล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายที่มี (Lookalike Audience) รวมไปถึงขาดทีมดูแล Website Maintenance เพื่อรองรับการทำ Viral Marketing ส่วนอื่นๆ อย่างครอบคลุม

NIPA Technology คือผู้นำในการทำโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ต้องการจะสร้างแบรนด์และมีตัวตนบนโลกออนไลน์ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ คอยให้บริการ รับฟัง ให้คำปรึกษา แนะนำ Solution ที่เหมาะสมตามงบประมาณที่ลูกค้ามี เพื่อตอบโจทย์ในส่วนที่ลูกค้าต้องการได้ตรงจุดเพราะเราคือ Digital Consulting Agency ที่มีองค์ความรู้และเป็น Partner กับแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Google, Facebook และ LINE นิภา มีทีม IT Develop ในการดูแลด้าน Technical ให้กับ Campaign ที่ต้องการจะเชื่อมกับ Google Analytic และวัดผลเพื่อนำมาเทียบอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน Marketing Automation Implement Campaign อีกทั้งยังมีบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการทุกธุรกิจ ทั้งในระดับ SMEs จนถึงระดับ Enterprises รายใหญ่หลากหลายอุตสาหกรรม ในรูปแบบ One Stop Marketing Services

ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี ที่ทีมงานมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในตลาด ที่นับวันจะท้าทายมากขึ้น ด้วยบริบทของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น จาก 3G เป็น 4G และ 5G ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยความเร็วของอินเตอร์เน็ต เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ของการวางกลยุทธ์ทางการทำ Online Marketing ในยุคที่ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร และตัดสินใจของผู้บริโภคที่เร็วขึ้น ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นธุรกิจจึงต้องปรับตัว เพื่อหนีการ Disruption ของธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้ถูกที่ ถูกเวลา

ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี ที่ทีมงานมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในตลาด ที่นับวันจะท้าทายมากขึ้น ด้วยบริบทของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น จาก 3G เป็น 4G และ 5G ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยความเร็วของอินเตอร์เน็ต เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ของการวางกลยุทธ์ทางการทำ Online Marketing ในยุคที่ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร และตัดสินใจของผู้บริโภคที่เร็วขึ้น ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นธุรกิจจึงต้องปรับตัว เพื่อหนีการ Disruption ของธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้ถูกที่ ถูกเวลา

การตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เราจึงให้ความสำคัญในการให้บริการที่นำ Target Insight (Success Case) และทำการ Research & Development ในสินค้าและบริการของลูกค้า ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและเลือก Solution media จึงดูจากข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นไปได้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด วัดผลได้และคุ้มค่ากับการลงทุน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าตั้งไว้

ถ้าคุณกำลังมองหา Agency ที่ใส่ใจธุรกิจคุณ เสมือนธุรกิจของตัวเอง NIPA คือ คำตอบ

ถ้าคุณต้องการสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโต ใช้บริการปรึกษาในการทำ Digital Marketing กับ Nipa technology เพราะเราคือ Professional Services ด้านนี้โดยตรง เราสามารถออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและสร้างสรรค์แคมเปญ ตอบโจทย์ความต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการให้บริการของทีมบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเฉพาะทางในด้าน Creative, Strategy Plan, Content Copywriter, Specialist Platform, Training, Assessment, Monitoring and Managed Service, Consulting และ Customized Service

บริการทั้งหมดของเรา

 • null
  Digital Marketing Services
 • null
  Digital Agency
 • null
  Digital Planning
 • null
  Digital marketing training
 • null
  Business Solutions
 • null
  Domain Hosting
 • null
  Web Development
 • null
  Microsite
 • null
  E-Commerce Website
 • null
  Website Improvement
 • null
  NIPA Banner Ads
 • null
  Facebook Ads
 • null
  Digital Training
 • null
  LINE Ads Platform
 • null
  Instagram Ads
 • null
  Google Adwords
 • null
  SEO
 • null
  Youtube Ads
 • null
  Line TV
 • null
  Content Marketing
 • null
  Email & SMS Marketing
 • null
  Influencer Marketing

เพื่อความสำเร็จของลูกค้า นิภา นำนวัตกรรมการทำงานและการทำการตลาดแบบใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต

Agile คือ กระบวนการ (Process) ในการพัฒนาระบบการทำงานให้สามารถทำงานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงาน โดยใช้เวลาที่รวดเร็วที่สุดและประหยัดงบประมาณให้มากที่สุด ซึ่งที่มาที่ไปของ Agile ส่วนใหญ่ใช้บริหารกลุ่มของซอฟต์แวร์ มุ่งพัฒนากระบวนการทำงานและรับฟังความเห็น และคำประเมิน (Feedback) จากลูกค้าเป็นระยะๆ เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนการออกแบบซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าถูกใจ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

เหตุผลที่นิภา นำ Agile Marketing มาประยุกต์ใช้ในองค์กร คือ เรามีแนวคิดที่ว่า Agile เน้นการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การรับฟังคำประเมินจากลูกค้า และความยืดหยุ่นฉับไวในการปรับเปลี่ยนบริการให้ทันความเปลี่ยนแปลง การทำงานต้องมีการวางแผนร่วมกัน ลงมือทำงานไปทีละส่วนและมีการเก็บข้อมูลจากลูกค้าเป็นระยะๆ เพื่อวางแผนการทำงานขั้นต่อไป เรานำกระบวนการนี้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานของเรา ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงในโลกของการตลาด โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ซึ่งหัวใจสำคัญในการใช้นวัตกรรมตัวนี้ คือ ทีมงานสามารถดีไซน์เส้นทางการทำงาน (Journey) ของเราได้อย่างอิสรภาพ เนื่องจากทีมงานจะมีการวางแผนความเป็นไปได้ในทุกขั้นตอน ก่อนส่งงานให้ลูกค้าได้เห็น เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ก็สามารถแก้ไขได้ถูกจุด ตามที่ลูกค้าต้องการได้ทันที เพราะเราต้องการเป็นตัวผลักดันที่แข็งแกร่ง

ทำไมต้องเลือกเรา ?

 • null

  More than 15 years Experience
  (ฺDatabase & Case study)

  เราอยู่ในวงการการตลาดออนไลน์มากว่า 15 ปี พร้อมที่จะช่วยผลักดันธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้า โดยเรามีฐานข้อมูลและตัวอย่างธุรกิจที่เราให้บริการมากมาย ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถยกระดับกับธุรกิจของคุณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างแน่นอน

 • null

  Service Support by Specialist Team

  ทีมงานจะคอยช่วยเหลือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ถูกจุด ตามที่คุณต้องการได้ทันที เราจะเป็นตัวผลักดันที่แข็งแกร่ง ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นกลุ่มธุรกิจที่ก้าวหน้าและน่าจับตามองที่สุดในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

 • null

  We are an Agile Marketing Agency
  #OneandOnlyinThailand

  เรามีการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีม ในรูปแบบของ Agile โดยเราวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างสรรค์แคมเปญให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณรู้สึกคุ้มค่ากับการลงทุนให้มากที่สุด ถ้าคุณต้องการหาคนช่วยพร้อมคำแนะนำ เราคือคำตอบ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา