About Us
We are The Innovative Solutions

About Nipa

Who we are

เราเน้นคุณภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการวางแผน รวมไปถึงงานด้าน Creative ซึ่งเราใส่ใจในทุกรายละเอียดผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีอยู่หลากหลาย โดยเรามีการวางแผนให้ครอบคลุมตรงทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

Vision

“เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation มุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา Digital Marketing ในทุก Channels โดยเน้นการนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ และขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน”

Mission

“บริหารจัดการระบบการทำงานภายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่งด้วยระบบ Agile Management เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของเราได้มากที่สุด”

Nipa History

Nipa History

Nipa History

Nipa History

Meet Our Specialists

“ถ้ามีความพยายาม ไม่หยุดเรียนรู้ ก็ไม่มีงานที่ยากสำหรับคุณ”

 

อภิศักดิ์ จุลยา
Chief Executive Officer
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“กับดักความสำเร็จคือหลุมพรางขนาดใหญ่ที่ล่อลวงให้คนฉลาดที่ประสบความสำเร็จคิดเข้าข้างตัวเองไปว่าพวกเขาจะไม่มีวันล้มเหลว”

 

ชาญศิลป์ ชิ้นประเสริฐ
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

เราไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใคร แต่..เราจำเป็นต้อง “เก่งกว่าเดิม”

 

พีระพัชร์ วราเลิศสกุล
Head of Cloud Engineer
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“ฟังให้มาก ทำความเข้าใจให้ดี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด”

 

กัญญาลักษณ์ เยี่ยมชัยภูมิ
Supervisor Sale Google
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“ถ้ามีความพยายาม ไม่หยุดเรียนรู้ ก็ไม่มีงานที่ยากสำหรับคุณ”

 

ประณอม สิงห์พูล
Digital Marketing Manag
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“การลงมือทำ บางสิ่งบางอย่าง ถ้าไม่ลองทำความเข้าใจกับมัน แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามันถูกต้อง”

 

ลักษมี ปัตทะมะ
Assistant to CEO
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“คนจริง คือคนที่ยอมรับข้อผิดพลาด แต่ไม่เคยยอมแพ้ที่จะปรับปรุงพัฒนา”

 

บริสา เทวะศิริสกุล
Accounting Manager
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“คนเรามีความพยายามเท่ากัน แต่ใช้ไม่เท่ากัน โอกาสที่จะสำเร็จ เลยใช้เวลาไม่เท่ากัน”

 

ปิยะ คุ้มทรัพย์
Cloud Developer
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“จงเชื่อมั่นและอย่ากังวลที่จะเริ่มต้น เพราะคนที่ไม่เคยผิดพลาด คือ คนที่ไม่เคยทำอะไรเลย

 

ฐิติวัชร์ นันทนิตติ
Cloud Sales Manager
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“ความอดทนเท่านั้น
ที่จะเอาชนะทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้”

 

นัฐธิกา พรประเสริฐผล
Digital Marketer (Facebook Specialist)
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“ผิดพลาด ก็แก้ไข
ถูกทาง ก็พัฒนาต่อ คนอื่นทำได้ เราก็ทำได้”

 

กวิน แซ่ลี้
Web Programmer
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“โลกของการทำงาน ความเก่งอย่างเดียว ไม่เพียงพอ”

 

ชลิดา หลาบมงคล
Google Specialist
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“อยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วจะมีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา”

 

จำลอง โชติวีระกุล
Head of Human resource
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

“ในการคัดเลือก หากจับคนเก่งเท่าๆ กันมาแข่งขันหาคนที่เก่งที่สุด คนเก่งที่มีความคิดสร้างสรรค์เหนือคู่แข่งเท่านั้นที่จะชนะ”

 

นที มะโนหาญ
Head of Ceative Department
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

หลายคนรอวันปีใหม่เพื่อ”เริ่มต้น” โดยลืมไปว่า “การเริ่มต้น” เกิดขึ้นได้ทุกวัน

 

ปัณณวิชญ์ บุรินทรัพย์ฤดี
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

Meet Our Teams